Archive for the ‘Rozrywka’ Category

Comments Off

Czy atrakcji są dobre dla zdrowia oraz czy łączą ludzi? Kwestia gier także ich wpływu na mieszkańców więc z wielu lat nierzucająca się debata. Dla jednych nieciekawa, dla nowych niepotrzebna, a dla jeszcze innych szczególnie istotna. Niestety, wiele rozmów na owy fakt prowadzi donikąd, gdyż zainteresowani utrzymują się subiektywną oceną a własnymi doświadczeniami, oraz nie faktami oraz obiektywizmem. Jeśli więc  [ Read More ]

Search